#KZSK - Slovak kreedz community - Counter strike jumping#KZSK - Slovak kreedz community - Counter strike jumping

KZSK - Kreedz Slovakia - je oficiálna Counter-Strike jump komunita, jediná svojho druhu na Slovensku i v Čechách, založená na začiatku roka 2007.
kz, kreedz, kzsk, jump, súťaže, súťaž, cup, cupy, longjump, long, jump, bhop, bunny hop, veľký skok, skonan, jumper, leet


Most searched terms: